Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »

Site/CMS Info

Redakčný systém System
Šablóny
Aktívna šablóna: Fhs-simple
© 2017 by fhs
A simple template with basic template functions for CMSimple_XH 1.7.x
This template requires the FA_XH plug-in!
Lck_overlay_02
© 2017 by lck
Template with basic template functions for CMSimple_XH 1.7.x
Richu172
© 2017 by Kircher Richard / richukunst.ch
A responsive template with basic template functions for CMSimple_XH 1.7.x
This template uses only pure CSS and HTML. JavaScript or other scripts are not used.
Pluginy

Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »