Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »

Predlohy (templates)

Používaním rôznych predlôh (šablón) môžete dat vašim stránkym úplne nový vzhlad. Existujú už tisícky šablón pre CMSimple_XH, väcšina z nich je zdarma (prinajmenšom pre súkromné použitie).

Pre vašu stránku môžete použit vlastne akúkolvek šablónu a návštevník môže iba z jej zdrojového kódu zistit, že je postavená na CMSimple. Uprednostnujeme však, ak sa na stránke nachádza aj viditelný odkaz "powered by CMSimple_XH" odkazujúci na nás, ale nie je to povinné.

Aby ste získali predstavu aké sú možnosti predlôh, nainštalovali sme template switcher plugin, ktorého rozbalovací zoznam vidíte nad hlavným obsahom stránky. Prosím, vyskúšajte si ho.

Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »