Predlohy (templates)

Používaním rôznych predlôh (šablón) môžete dat vašim stránkym úplne nový vzhlad. Existujú už tisícky šablón pre CMSimple_XH, väcšina z nich je zdarma (prinajmenšom pre súkromné použitie).

Pre vašu stránku môžete použit vlastne akúkolvek šablónu a návštevník môže iba z jej zdrojového kódu zistit, že je postavená na CMSimple. Uprednostnujeme však, ak sa na stránke nachádza aj viditelný odkaz "powered by CMSimple_XH" odkazujúci na nás, ale nie je to povinné.

Aby ste získali predstavu aké sú možnosti predlôh, nainštalovali sme template switcher plugin, ktorého rozbalovací zoznam vidíte nad hlavným obsahom stránky. Prosím, vyskúšajte si ho.