Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »

Pluginy

Pluginy sú nástroje, ktorými môžete výrazne rozšírit funkcionalitu vašej CMSimple_XH stránky. Dokonca aj niektoré štandardné súcasti CMSimple_XH sú programované ako pluginy, to znamené, že že môžu byt nahradené inými podobnými pluginmi. Sú to:  pagemanager, filemanager a editor.

Populárne pluginy umožnujú vytváranie a správu fotogalérií, knihy hostí, blogy, komentáre, vkladanie videa, zvuku, kalendárov a pod.

Pkrem toho, s trochou vedomostí o php môžete rýchlo zistit, aké je jednoduché písat vlastné pluginy.

Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »