Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »

Jazyky

Štandardná inštalácia CMSimple_XH obsahuje iba jazykové súbory pre anglictinu a nemcinu, pretože nemecká komunita užívatelov je najpocetnejšia.

CMSimple_XH je mnohojazycným CMS a inštalácia nového jazyka spocíva v premenovaní adresárayou simply change the name the folder "2lang" dvojhláskovým ISO 639-1 oznacení požadovaného jazyka, napr. da pre dánsky, de pre nemecký, sk pre slovenský, es prešpanielsky, fi pre fínsky, fr pre francúzsky atd. dalším kopírovaním/premenovávaním tohoto adresára môžete na stránku pridat lubovolný pocet jazykov.

Ak niektorý z pluginov neobsahuje vaše jazykové súbory, pomocou pluginu Translator_XH vám ulahcí vytvorenie vlastnej jazykovej verzie. Existujú však už aj mnohé jazykové balíky. 

Informácie o jazykových verziách nájdete tu »

Ďalší obsah

Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »