Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »

Vitajte

Toto je demo CMSimple_XH

Prosím, prihláste sa a použite heslo  demo a pozrite sa na správcovské prostredie.

Po prihlásení budete upozornení, že súbory nemajú povolený záipis – žial, toto obmedzenie sme museli nastavit, aby sme mohli umožnit verejný prístup do správcovského prostredia bez ohrozenia obsahu tejto demo-stránky.

Po prihlásení

Po prihlásení je on-line editor aktívny a môžete si okamžite vyskúšat úpravy obsahu stránky (lutujeme, ale nebudete si Vaše zmeny môct v tejto demo-verzii uložit) . V skutocnosti existujú aj iné on-line editory pre CMSimple, ale v tejto demo-verzii prezentujeme iba  TinyMCE-editor. Každý editor je možné upravovat podla vlastných potrieb.

Po prihlásení získate na hornom okraji stránky prístup k novej navigácii, ktorá obsahuje:

  1. Náhlad: Prepína medzi editacným režimom a medzi zobrazením stránky tak, ako ju uvidia návštevbníci.
  2. Stránky: Odstranujte, vytvárajte, premenovávajte a presúvajte stránky. (k dispozícii sú aj iní správcovia stránok, ktorí niektoré úkony vykonávajú inak, výber je zase na vás.)
  3. Súbory: Majte prístup, uploadujte a spravujte obrázky, pdf a iné súbory, ktoré chcete využit na vašej stránke. (Alternatívne môžete nainštalovat aj výkonnejšie prehliadace súborov.)
  4. Nastavenia: Upravujte základné nastavenia stránky, napr. heslo, e-mail, názov stránky, nastavenia pre vyhladávace atd.
  5. Pluginy: Majte prístup k nastaveniam nainštalovaných pluginov. Existuje celý rad užitocných pluginov a pravidelne vznikajú nové. Toto demo obsahuje iba pluginy, ktoré sú v základnej inštalácii a plugin na prepínanie medzi nainštalovanými predlohami.

Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah môžete upravit editovaním stránky "News01", Ktorá je však dostupná zo správcovského prostredia. V podstate teda tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Na záložke "Stránka" je možnost nastavit ukrytie stránky. Toto je vhodné využívat pri vytváraní stránok pre newsboxy a tiež stránok, ktoré predbežne nechcete verejne sprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o newsboxoch nájdete tu:

CMSimple_XH Wiki »