Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah mužete upravit editovaním stránky "News01", která je však dostupná pouze z administracního prostredí. V podstate tento newsbox zobrazuje obsah skryté stránky "News01".

Na záložce "Stránky" je možnost nastavit skrytí stránky. To je vhodné využít pri vytvárení stránek pro newsboxy a též stránek, které predbežne nechcete verejne zprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah skryté stránky "News02".

Více informací o newsboxech najdete zde:

CMSimple_XH Wiki »

Šablony (templates)

Používaním ruzných šablon (templates) mužete dát vašim stránkám úplne nový vzhled. Existují tisíce šablon pro CMSimple_XH a vetšina z nich je zdarma (prinejmenším pro soukromé použití).

Pro vaši stránku mužete použít vlastne jakoukoli šablonu a návštevník muže pouze ze zdrojového kódu zjistit, že je postavena na CMSimple. Uprednostnujeme však když se na stránce nachází též viditelný odkaz "powered by CMSimple_XH", odkazující na nás, ale není to povinné.

Aby jste získali predstavu jaké jsou možnosti šablon, nainstalovali jsme Template switcher plugin, jehož rozbalovací seznam vidíte nad hlavním obsahem stránky. Prosím, vyzkoušejte si ho.

Newsbox News01

Tento box zobrazuje nejaký samostatný obsah.

Obsah mužete upravit editovaním stránky "News01", která je však dostupná pouze z administracního prostredí. V podstate tento newsbox zobrazuje obsah skryté stránky "News01".

Na záložce "Stránky" je možnost nastavit skrytí stránky. To je vhodné využít pri vytvárení stránek pro newsboxy a též stránek, které predbežne nechcete verejne zprístupnit.

Newsbox News02

Tento newsbox zobrazuje obsah skryté stránky "News02".

Více informací o newsboxech najdete zde:

CMSimple_XH Wiki »